Information om upplösning

På årsmötet den 15 mars beslutades det att FemHbg kommer att upplösas, det vill säga läggas ner. Om sex månader kommer det att hållas ett extra årsmöte för att fastställa beslutet.

FemHbg skapades för att ge feministiska frågor en röst i Helsingborg och det tycker vi att vi lyckats väl med under våra år som förening. Vi ser dock inte att det är möjligt att fortsätta driva en organisation framgent, på grund av flera orsaker.

Det har varit svårt att hitta ideella krafter som velat engagera sig, troligen delvis på grund av pandemin men också på grund av synen på civilsamhället i Helsingborg. 

FemHbg är inte den enda feministiska rösten i Helsingborg, det finns heller inget egenvärde i att just FemHbg som organisation existerar. Det viktiga är att feministiska perspektiv fortsätter att lyftas i staden. Vi som varit engagerade i FemHbg det senaste året kommer fortsätta engagera oss, men i andra forum som passar bättre just nu. 

Vi är otroligt stolta över det vi åstadkommit under våra år som organisation och en upplösning är inte ett misslyckande eller ett nederlag, snarare en början på något nytt. En feministisk rörelse ska vara i just rörelse och inte stagnera i institutioner. Vi ser fram emot att se vilka initiativ som kommer härnäst.

Frågor & svar

Varför upplöses FemHbg? 

Det här är inte slutet på en feministisk rörelse i Helsingborg, utan bara en förändring av formen för engagemang. En rörelse innebär att vara just i rörelse och det är bra med förnyelse. Läs mer ovan.

Men det behövs ju en feministisk organisation i Helsingborg!

Vi är inte den enda feministiska organisationen i Helsingborg och vi välkomnar fler initiativ, det behövs verkligen. Men vi ser inte att just FemHbg har mer att bidra med i sin nuvarande form. 

Vad händer med FemHbg nu? 

Om ett halvår hålls ett extra årsmöte där förslaget om upplösning kommer upp igen och verkställs. Därefter kommer de pengar som finns på våra konton skänkas till Helsingborgs Kvinnojour (precis som det står i våra stadgar) och vårt arkiv skänkas till Kulturmagasinet och bevaras för framtiden.

Vad händer med de frågor som FemHbg har drivit? 

Vi har lyft frågorna, nu är det upp till politikerna och staden att skapa förändring. I vårt feministiska manifest hittar ni många av de förändringar vi önskar se i staden. Ni hittar manifestet här: http://femhbg.se/feministiskt-manifest/

Vad ska ni som engagerat er göra nu?

Det är bara formatet FemHbg som avslutas, inte vårt feministiska engagemang. Alla som varit aktiva i organisationen det senaste året kommer att fortsätta vara det på andra sätt.

Har ni några tips på vilka jag kan vända mig till om jag vill engagera mig feministiskt i Helsingborg?