Bli medlem

FemHbg är en medlemsstyrd organisation. Vad vi gör bestäms av och utförs genom engagerade medlemmar. När du blir medlem stödjer du FemHbg ekonomiskt men du får också tillgång till våra interna arbetsgrupper som driver våra olika projekt och arrangerar evenemang och utövar påtryckning gentemot makthavare. Utan dig – inget FemHbg. Bli medlem redan idag genom formuläret nedan:

Frågor & Svar

Vad kostar det? 
Medlemsavgiften är en flytande avgift på 0-200 kronor. Det innebär att du själv bestämmer hur mycket du vill betala in.

Hur hanteras mina uppgifter?
Dina uppgifter hanteras endast internt av FemHbgs styrelse. Vi kommer att skicka ut information om aktiviteter via mail till medlemmarna samt påminnelse om att förnya ditt medlemskap när det är dags.

Hur länge är jag medlem?
Medlemskapet gäller under det år du blir medlem, blir du medlem efter 1 oktober gäller ditt medlemskap även kommande år. Vill du gå ur organisationen innan det, kontaktar du oss.

Vem kan bli medlem?
Alla som stödjer organisationens syfte kan bli medlem i FemHbg. Du behöver inte bo i Helsingborg, men organisationens arbete utförs främst lokalt.

Ur våra stadgar:

§ 1. ÄNDAMÅL
FemHbg är en intersektionell feministisk organisation vars ändamål är att: a) vara en mötesplats för feminister i Helsingborg b) stötta unga tjejer, transpersoner och icke-binära c) folkbilda och skapa opinion kring feministiska frågor d) verka samordnande för organisationer och aktörer som arbetar med liknande frågor.
Föreningen står bakom de mänskliga rättigheterna och arbetet mot diskriminering utifrån alla de sju diskrimineringsgrunderna. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden samt arbetar endast med demokratiska och lagliga metoder.