Feministiskt Manifest

Samhällen och system har byggts upp av människor och kan också förändras av människor. Helsingborg är inte en gemensam stad, än. Vi tror att den kan bli det – men då behöver saker förändras. Det här är våra visioner om en sådan förändring.