Kvinnokarta Helsingborg

När det pratas om Helsingborgs historia pratas det mycket om de rika och mäktiga män, men inte lika mycket om alla de kvinnor som också levt och verkat, och som gjort sina avtryck i vår nästan tusenåriga historia. Helsingborg är inte ensamma om att glömma bort kvinnorna i historien. Det räcker att titta på de historieböcker som används i skolan där det i vissa upplagor namnges fler nazister i kapitlet om andra världskriget än vad det namnges kvinnor i hela boken. Det är med andra ord ett nationellt problem som Kvinnokarta Helsingborg har bestämt sig för att ändra på, om än på lokal nivå. En stads historia är mer än mäktiga och rika män – alla vi som lever och bor i en stad är med och formar den.

Kvinnokarta Helsingborg är, med andra ord, ett initiativ som vill synliggöra historiska helsingborgskvinnor som levt och verkat i staden. Projektet startades av en handfull eldsjälar som tillsammans byggde upp ett projekt större än vad de i början trodde var möjligt. Det drivs bland annat genom studiecirklar, föreläsningar, stadsvandringar och sociala medier. Projektet startades av Medborgarskolan hösten 2016 och drivs nu vidare av FemHbg – såklart fortfarande med samma eldsjälar som i början. Det är dags att sätta kvinnorna på kartan.

Mer information om projektet och vad vi erbjuder kommer snart.
För frågor, kontakta: kvinnokarta@femhbg.se 

Följ projektet på facebook och instagram (klicka på länkarna).