Länktips

FreeZone

Tillhandahåller metoder för att stärka barns och ungas rättigheter.
Läs mer här.

 

Helsingborgs Kvinnojour

Erbjuder individuell, kostnadsfri hjälp till kvinnor som blir utsatta
i någon form av våld i nära relationer. Även möjlighet till skyddat boende finns.
Läs mer på deras hemsida 
här.

 

Stadsdelsmammorna

Stadsdelsmammor är frivilliga kvinnor som stöttar andra kvinnor,
så att de kan stärka sig själva, sina barn och familjer. Läs mer 
här.

 

Ung HBTQ/HBG

En mötesplats för dig mellan 13-25 år som identifierar dig som HBTQ+
eller funderar över din sexualitet eller könsidentitet. Läs mer 
här.

 

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne

Till dem kan du vända dig om du har blivit utsatt för diskriminering på grund av kön,
könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder. Läs mer 
här.

 

Transformering.se

En sida skapad av RFSL Ungdom för dig som vill lära dig mer om trans.
Den finns 
här.

 

VOOV Skåne/Malmö

Är en ideell lokalavdelning till VOOV som förmedlar jourhem åt familjedur
när dess ägaren är i behov av skyddat boende för att ta sig ur en våldsrelation.
Läs mer 
här.

 

VÅGA

En organisation som arbetar mot sexuella trakasserier & övergrepp i nöjeslivet.
Läs mer här.