Länktips

Vi är medlemmar i: 

Jämställd utveckling Skåne

En kunskapsorganisation som arbetar för att öka kunskapen, intresset och engagemanget för jämställd regional utveckling och tillväxt. Läs mer här.

Ett Jämställt Skåne

Ett jämställt Skåne är Skånes jämställdhetsstrategi. I strategin finns prioriterade målen för Skåne och information om hur vi tillsammans kan förverkliga målen utifrån skånska förutsättningar. Läs mer här.

Flickaplattformen

Flickaplattformen är en medlemsförening och nätverk för aktörer som arbetar med att förbättra och stärka flickors, unga personer med transerfarenhet och unga icke-binäras position i samhället. Läs mer här.

Vi vill även tipsa om:

FreeZone

Tillhandahåller metoder för att stärka barns och ungas rättigheter.
Läs mer här.

Helsingborgs Kvinnojour

Erbjuder individuell, kostnadsfri hjälp till kvinnor som blir utsatta
i någon form av våld i nära relationer. Även möjlighet till skyddat boende finns. Läs mer på deras hemsida 
här.

Helsingborgs tjej- och transjour (HBG TTJ)

En ideell förening som vill skapa en tryggare vardag i Helsingborg för unga tjejer, icke-binära och transpersoner mellan 13 och 25 år, chatten är öppen måndagar och torsdagar 18-22.00. Läs mer här.

Stadsdelsmammorna

Stadsdelsmammor är frivilliga kvinnor som stöttar andra kvinnor,
så att de kan stärka sig själva, sina barn och familjer. Läs mer 
här.

Ung HBTQ/HBG

En mötesplats för dig mellan 13-25 år som identifierar dig som HBTQ+
eller funderar över din sexualitet eller könsidentitet. Läs mer 
här.

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne

Till dem kan du vända dig om du har blivit utsatt för diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder. Läs mer här.

Transformering.se

En sida skapad av RFSL Ungdom för dig som vill lära dig mer om trans.
Den finns 
här.

VOOV Skåne/Malmö

Är en ideell lokalavdelning till VOOV som förmedlar jourhem åt familjedur
när dess ägaren är i behov av skyddat boende för att ta sig ur en våldsrelation. Läs mer 
här.

VÅGA

En organisation som arbetar mot sexuella trakasserier & övergrepp i nöjeslivet. Läs mer här.