Om oss

FemHbg är en intersektionell feministisk organisation som vill förändra Helsingborg. Vi grundades hösten 2017 och är partipolitiskt och religiöst obundna. Vi drivs av frustration över de ojämlikheter som finns i staden idag och vill skapa förändring.

Vad feminism är för oss

FemHbg är en feministisk organisation. Det innebär att vi ser att vi lever i ett patriarkalt samhälle där gruppen män har makt över gruppen kvinnor. Det betyder inte att varje enskild man har makt över varje enskild kvinna i alla situationer, utan vi pratar om strukturer. 

För oss är intersektionalitet ett viktigt verktyg för att göra feministiska analyser, eftersom det finns flera maktordningar som påverkar hur mycket makt, privilegier och möjligheter vi har i ett samhälle. Då tänker vi till exempel på djupt rotad rasism, ökande klasskillnader, den binära tvåkönsnormen och begränsande normer baserade på funktion. Dessa strukturer verkar globalt men påverkar också lokalt, liksom kapitalism, kolonialism och imperialism. Det påverkar till exempel vilka som får plats i den lokala historieskrivningen och vilka som innehar maktpositioner i staden. Patriarkatet är med andra ord inte en isolerad maktstruktur.

Vare sig vi debatterar trygghet, demonstrerar mot mäns våld, pratar om rasism eller arrangerar samtal om hbtq-frågor så behövs en intersektionell analys för att inte missa viktiga perspektiv. Vi vill bedriva en solidarisk feminism som gör så heltäckande analyser som möjligt. 

Att göra feminism är en process som tar tid och vi blir aldrig fullärda. Därför jobbar vi löpande med folkbildning och kompetensutveckling, både internt i styrelsen, med våra medlemmar och gentemot allmänheten.

Våra mål är att:

  • vara en mötesplats för feminister i Helsingborg
  • stötta unga tjejer, transpersoner och icke-binära
  • folkbilda och skapa opinion kring feministiska frågor
  • verka samordnande för organisationer och aktörer som arbetar med liknande frågor.  

Vad är…? Lär dig mer här!

Boktips om intersektionalitet: 

  • Intersektionalitet av Paula de los Reyes och Diana Mulinari
  • Europas historia 1780-1920: Ett genusperspektiv av Barbara Caine och Glenda Sluga
  • Gender and nation av Nira Yuval Davies
  • Caliban and the Witch av Silvia Federici